Bài học tư duy kinh doanh từ vụ cướp ngân hàng huyền thoại

Bài học tư duy kinh doanh từ vụ cướp ngân hàng huyền thoại

Trong vụ cư.ớp ngân hàng một tên cư.ớp hét lên: “Tất cả nằm xuống, nên nhớ Tiền thuộc về nhà nước, còn mạng sống thuộc về các người”. Mọi người trong ngân hàng nghe xong liền im lặng nằm xuống….!!!!!!

Điều này gọi là “Cách thức khai tâm – thay đổi những suy nghĩ theo lối mòn”.

Có cô nhân viên nằm trên bàn trong tư thế khêu gợi, một tên cư.ớp hét lên: ” Làm ơn cư xử văn minh, chúng tôi là cướp chứ không phải những kẻ h.i.ế.p d.â.m!”.

Điều này gọi là “Hành xử chuyên nghiệp – chỉ tập trung vào công việc mà bạn được huấn luyện !”.

Khi tên cư.ớp quay lại, một tên cư.ớp trẻ hơn ( có bằng MBA ) nói với tên cư.ớp già hơn ( kẻ mới tốt nghiệp phổ thông ): ” Đại ca, có phải đếm xem chúng ta cư.ớp được bao nhiêu tiền không ?”. Tên cư.ớp già gằn giọng : ” Mày ngu lắm, bao nhiêu tiền, đếm thế nào được ? Đợi đi, tối nay TV sẽ nói chúng ta cướp được bao nhiêu !”.

Điều này được gọi là: “Kinh nghiệm – ngày nay thì kinh nghiệm quan trọng hơn bằng cấp sách vở”

Bài học tư duy kinh doanh từ vụ cướp ngân hàng huyền thoại
Bài học tư duy kinh doanh từ vụ cướp ngân hàng huyền thoại

Sau khi băng cư.ớp rời khỏi, giám đốc chi nhánh định gọi báo cảnh sát. Kế toán trưởng vội vã chạy đến, thì thầm vào tai ngài. “Đợi đã, hay để số tiền chúng ta biển thủ vào trong số bị băng cư.ớp lấy mất !”.

Điều này được gọi là: “Bơi theo dòng nước – chuyển đổi những tình huống bất lợi thành thuận lợi”

Người giám đốc tự nhủ: ” Vậy thật tuyệt nếu cứ mỗi tháng lại có một vụ cư.ớp !”.

Điều này được gọi là :” Hãy loại bỏ những điều khó chịu – Hạnh phúc là điều quan trọng nhất “

Ngày hôm sau TV đưa tin 100 triệu đã bị cướp ở nhà băng. Những tên cướp đếm đi đếm lại thì chỉ có 20 triệu. Chúng rất giận dữ. ” Chúng ta đã mạo hiểm mạng sống của mình chỉ để lấy 20t, bọn chó đó chỉ ngồi chơi mà cướp được 80t. Đúng là học hành, có bằng cấp thì chúng nó được ngồi cái ghế ấy, cướp tiền siêu đẳng hơn chúng ta!”.

Điều này giải thích tại sao: “Kiến thức giá trị như …vàng

–ST–