Hosting là gì? Domain là gì?

Những câu hỏi thường gặp của những bạn đang tìm hiểu về làm website: Hosting là gì vậy? Domain là gì vậy? Hôm nay mình sẽ giúp các bạn giải đáp các câu hỏi này theo cách mình hiểu. Vì các câu hỏi này trước đây mình cũng đi tìm đáp án y như các…