Subdomain là gì? Cách cài Website từ Subdomain

Subdomain là gì? Cách cài Website từ Subdomain

Subdomain là gì? Để có thể cài đặt một Website mới từ Subdomain thì phải làm như thế nào? Tạo MySQL Databases ra sao? Những câu hỏi trên thường được các bạn hỏi Điền Nobi rất nhiều nay Điền sẽ làm một bài hướng dẫn ngắn dễ hiểu theo những gì mình biết được gửi…